MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Nyhetsarkiv
 
 

VELKOMMEN TIL 110-SENTRALEN I TROMS

110-sentralen i Tromsø drives av Tromsø kommune som vertskommune og er lokalisert på brannstasjonen. Sentralen dekker 17 kommuner som tilsvarer Troms politidistrikt. Drift og investeringer finansieres ved at alle kommunene betaler inn et likt kronebeløp pr. innbygger og er hjemlet i § 16 i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).
 
Det er ti ansatte hvor åtte er alarmsentraloperatører, en tekniker og en avdelingsleder. Samtlige operatører har lang fartstid fra beredskap og dekker de formelle kravene som stilles i § 7-5 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.
 
Den samme forskriften stiller også en del krav i §§ 4-5 og 4-6 til hvordan sentralen skal drives. Blant annet skal sentralen ta i mot nødmeldinger på 110 og utalarmere innsatsmannskaper.
 
I tillegg til de lovpålagte oppgavene tar sentralen også i mot direkte varsling fra brannalarmanlegg og sprinkleranlegg fra næringsbygg og større sameier. Priser og innhold for denne tjenesten varierer fra kommune til kommune.