Tromsø 110-sentral er en regional 110-sentral for 20 kommuner tilsvarende Troms politidistrikt. Sentralen tar i mot nødsamtaler på nødnummer 110 og har også alarmmottak for automatiske alarmer fra mange virksomheter. I tillegg skal sentralen logge hendelser, utalarmere nødvendige innsatsstyrker i regionen og være faglig støttende for både nødstilte og innsatsstyrkene.

Lov og forskrift krever at kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles 110-sentral som til enhver tid skal kunne ta imot meldinger om brann- og andre ulykker og iverksette nødvendige tiltak.

110-sentralen dekker samme område som Troms politidistrikt, og utgjør kommunene: Tromsø (vertskommune), Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen pluss Longyearbyen på Svalbard som en "kommune".

Stortinget har vedtatt at 110-sentralen skal samlokaliseres vegg-i-vegg med politiets operasjonssentral (SAMLOK). Dette er en pågående prosess. Enn så lenge leier 110-sentralen som driftes av Tromsø Kommune, lokaler hos Tromsø brann og redning.

110-tjenesten er regulert i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og i Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften).

Tromsø 110-sentral har avtale med alle kommunene i regionen om tjenesten og innhold og skal i tillegg til ovennevnte også ta imot automatisk alarmer fra brannalarmanlegg og/eller sprinkleranlegg (direktevarsling). Spørsmål om tilknytting for slik overføring gjøres med lokalt brannvesen siden det er der kontrakt for respons og pris blir gjort.

Post- og besøksadresse

Tromsø 110-sentral
Forsøket 9
9010 Tromsø


Kontakter

110-sentralen: 77759500
Enhetsleder: 91373112
Driftsleder: 47643173
NØDNUMMER: 110

Fakturaadresse
  • Tromsø kommune
    Fakturasenteret
    Postboks 6900
    9299 Tromsø
Innvalgsnummer

Ringer du fra?
Media: 77759544
Vaktselskap: 77759555
Servicebedrift: 77759575

Site was built with Mobirise