Tromsø 110-sentral er en regional 110-sentral for 20 kommuner tilsvarende Troms politidistrikt. Sentralen tar i mot nødsamtaler på nødnummer 110 og har også alarmmottak for automatiske alarmer fra mange virksomheter. I tillegg skal sentralen logge hendelser, utalarmere nødvendige innsatsstyrker i regionen og være faglig støttende for både nødstilte og innsatsstyrkene.

Lov og forskrift krever at kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles 110-sentral som til enhver tid skal kunne ta imot meldinger om brann- og andre ulykker og iverksette nødvendige tiltak.

110-sentralen dekker samme område som Troms politidistrikt, og utgjør kommunene: Tromsø (vertskommune), Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Stortinget har vedtatt at 110-sentralen skal samlokaliseres vegg-i-vegg med politiets operasjonssentral (SAMLOK). Dette er en pågående prosess. Enn så lenge leier 110-sentralen som driftes av Tromsø Kommune, lokaler hos Tromsø brann og redning.

110-tjenesten er regulert i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og i Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften).

Tromsø 110-sentral har avtale med alle kommunene i regionen om tjenesten og innhold og skal i tillegg til ovennevnte også ta imot automatisk alarmer fra brannalarmanlegg og/eller sprinkleranlegg (direktevarsling). Spørsmål om tilknytting for slik overføring gjøres med lokalt brannvesen siden det er der kontrakt for respons og pris blir gjort.

110-sentralen dekker samme område som Troms politidistrikt, og utgjør kommunene: Tromsø (vertskommune), Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Tromsø
Harstad
Kvæfjord
Post- og besøksadresse

Tromsø 110-sentral
Forsøket 9
9010 Tromsø


Kontakter

110-sentralen: 77759500
Enhetsleder: 91373112
Driftsleder: 47643173
NØDNUMMER: 110

Fakturaadresse
  • Tromsø kommune
    Fakturasenteret
    Postboks 6900
    9299 Tromsø
Innvalgsnummer

Ringer du fra?
Media: 77759544
Vaktselskap: 77759555
Servicebedrift: 77759575

Website was created with Mobirise